جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش.

شش

زیبا بود، می دانم
با کفش های پاشنه بلند اش از زیر پنجره ی اتاق ام گذشت
وقتی خودم را به خواب زده بودم

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش.