ه‍.ش. ۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

ه‍.ش. ۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۷, جمعه

شش

زیبا بود، می دانم
با کفش های پاشنه بلند اش از زیر پنجره ی اتاق ام گذشت
وقتی خودم را به خواب زده بودم

ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه